Arş. Gör. Dr. SEDA GÜLEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. SEDA GÜLEN

T: (0282) 250 2748

M sgulen@nku.edu.tr

W sgulen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Matematik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK
Öğrenim Yılları: 2012-2017
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK
Öğrenim Yılları: 2008-2010
Tez:
Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK
Öğrenim Yılları: 2004-2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2017-
Araş. Gör. EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK
2012-2017
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK
2011-2012
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Matematik
Uygulamalı Matematik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜLEN S., ÖZİŞ T., Compact finite difference schemes for soybean hydration model as Stefan Problem, New Trends in Mathematical Sciences, 2018.
Özgün Makale MathSci.Net (AMS), Zentralblatt MATH,Index Copernicus,Dergi Park(ULAKBIM)
2. GÜLEN S., ÖZİŞ T., SOLUTION OF HSU MODEL BY CRANK-NICOLSONMETHOD AND SPLITTING TECHNIQUE, BULLETIN OF THE INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE, 2018.
Özgün Makale Mathematical Reviews, Zentralblatt fur Mathematik, Index Copernicus International
3. GÜLEN S., ÖZİŞ T., FOURTH ORDER COMPACT FINITE DIFFERENCE SCHEME FOR SOYBEAN HYDRATION MODEL WITH MOVING BOUNDARY, BULLETIN OF THE INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE, 2016.
Özgün Makale Mathematical Reviews
4. GÜLEN S., ÖZİŞ T., INVESTIGATION OF COMPACT FINITE DIFFERENCE SOLUTIONSOF STEFAN PROBLEM WITH DIFFERENT BOUNDARYCONDITIONS, ADVANCES IN MATHEMATICS: SCIENTIFIC JOURNAL, 2016.
Özgün Makale Mathematical Reviews
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜLEN S., UÇAKAN Y., KÖKLÜ K., Analyzing of SIR Models of Tuberculosis in Turkey, International Conference on Mathematics (ICOMATH) (03.07.2018-06.07.2018).
Özet bildiri
2. GÜLEN S., ÖZİŞ T., Numerical Solution of Soybean Hydration Model with Variable Diffusivity, International Conference on Mathematics (03.07.2018-06.07.2018).
Özet bildiri
3. UÇAKAN Y., KÖKLÜ K., GÜLEN S., A Solution of Airy Differential Equation via Natural Transform, International Conference on Mathematical Advances and Applications (20.06.2018-24.06.2018).
Özet bildiri
4. GÜLEN S., ÖZİŞ T., Boundary Immobilization Method with Compact Finite Difference for Hydration Model with Constant Diffusivity, International Conference on Mathematics and Engineering (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
5. GÜLEN S., ÖZİŞ T., Investigation of Compact Finite DifferenceSolutions of Stefan Problem with DifferentBoundary Conditions, Mathematics: Applied, an International Conference (21.08.2016-24.08.2016).
Özet bildiri
6. GÜLEN S., ÖZİŞ T., Compact Finite Difference Solutions of Soybean Hydration Model as Stefan Problem, 3rd International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (19.05.2016-23.05.2016).
Özet bildiri
7. GÜLEN S., ÖZİŞ T., Evaluation of Soybean Hydration Model with Volume Variation, 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications(IECMSA) (31.08.2015-03.09.2015).
Özet bildiri
8. GÜLEN S., ÖZİŞ T., A Numerical Solution of Hsu Model Involving Size Variation In Soybean Hydration, 3rd International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (IECMSA) (25.08.2014-28.08.2015).
Özet bildiri
9. GÜLEN S., PINAR Z., Dutta A., ÖZİŞ T., An efficient numerical solution of Hsu model involving size variation in soybean hydration, 10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications (07.07.2014-11.07.2014).
Özet bildiri
10. GÜLEN S., ÖZİŞ T., Compact Finite Difference Solutions of Stefan Problem for Different Moving Boundary Conditions, International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling.
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÜLEN S., Matematiksel Sembollerin ve Ünlü Sayıların Tarihi, I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Kongresi (03.07.2009-05.07.2009).
Özet bildiri